Artykuł z udziałem naukowców SGGW w „Renewable and Sustainable Energy Reviews”