Naukowczynie z Katedry Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW, mgr inż. Alicja Ponder oraz mgr inż. Karolina Misztal, opracowały informacje na temat barwników syntetycznych.