Biolodzy z SGGW badają wpływ kanawaniny na metabolizm komórek