Siedmioro studentów SGGW otrzyma stypendia Ministra Edukacji i Nauki

Dr hab. inż. Marcin Kurek, prof. SGGW laureatem PRELUDIUM BIS

Salon Socjologiczny w SGGW

Zielony Pierścień Warszawy

Awans Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w QS World University Rankings by Subject 2023

Światowy Dzień Wody. W tym roku jego hasłem przewodnim jest „Przyspieszenie zmian”.

Uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych pracownikom SGGW

Spotkanie z Noblistą Sir Peterem Ratcliffe’em w SGGW

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych oraz dyplomów doktorom habilitowanym i promocji doktorów

Spotkanie Prorektorów ds. Nauki Uczelni Przyrodniczych i Rolniczych