KAZNARU – Kazachstan Międzynarodowa Szkoła Letnia

19.07 – 28.07 – termin składania dokumentów

Konferencja Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich

Wyróżnienia dla badaczy za osiągnięcia naukowe

Jak SGGW wspiera Ukrainę?

Wszechnica Żywieniowa SGGW zaprasza na wykład “Właściwości dietetyczne i prozdrowotne grzybów jadalnych/leczniczych”

The Banach Scholarship Programme

SGGW przystępuje do Porozumienia Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w sprawie zapewnienia jakości kształcenia

Życzenia świąteczne od Dyrektora Szkoły Doktorskiej SGGW

Seminarium “New order in economics, finance and management”