Nabór w programie stypendialnym NAWA – ZAWACKA

Zimowisko 2024

6th Call for Short-term Scientific Mission (STSMs) or Virtual Mobility Activities (VMs)

Paczki świąteczne dla dzieci pracowników SGGW

Konkurs Fundacji im. A. i P. Dekaban 2024- staże w University of British Columbia w Kanadzie

Duże inwestycje w Dziale Obsługi Technicznej Obiektów

Rektorska Komisja Mieszkaniowa

Procedura wyrobienia legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego i identyfikatora pracownika SGGW

Szkolenie dla kadry akademickiej

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży