V Międzynarodowa Konferencja Studentów Weterynarii