Katarzyna Samborska w Radzie Programowej Festiwalu Nauki w Warszawie

Student SGGW Franciszek Mika został powołany na członka Młodzieżowej Rady Klimatycznej

Prof. Piotr Szeleszczuk z Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW wyróżniony „Złotą odznaką PZHGP”

Profesor Stanisław Gawroński Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Prof. dr hab. Piotr Stypiński Honorowym Prezydentem Europejskiej Federacji Łąkarskiej

„Pastelowe wspomnienia: mój makro- i mikroświat”

Profesor Joanna Paliszkiewicz uzyskała w Słowenii tytuł profesora