Zmarł prof. dr hab. inż. Wojciech Wolski

Dr hab. inż. Małgorzata Nowacka członkinią Akademii Młodych Uczonych PAN

Profesor Wiesław Bielawski odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Profesor Krystyna Gutkowska odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Profesor Kazimierz Tomala odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Jubileusz 100-lecia urodzin prof. Stefana Liwskiego

Ambitny projekt studentów SGGW

Profesor Tomasz Borecki członkiem Komisji ds. Etyki w nauce PAN

Andrzej Szmalc Pełnomocnikiem Rektora ds. Współpracy z Gospodarką

Jarosław Olszewski na czele KRD