Maciej Paszewski członkiem Rady Programowej ds. Kompetencji PARP

Dr inż. Arkadiusz Matuszewski laureatem XIV edycji programu LIDER NCBR

Katarzyna Specjalska – Rising Star Umiędzynarodowienia 2024

Nagroda Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych dla studenta SGGW

Dr hab. Mikołaj Piniewski, prof. SGGW otrzymał finansowanie z NCN w ramach PRELUDIUM BIS 5

Studentka SGGW Wiceprzewodniczącą Zarządu ESN Polska

Dr Olga Witkowska-Piłaszewicz przewodniczącą Rady Młodych Naukowców

Mateusz Niedbała Rzecznikiem akademickim SGGW

Naukowcy z SGGW w Komitecie ds. Kryzysu Klimatycznego PAN

Studencki Nobel dla studentki SGGW Magdaleny Trusińskiej