Zmarł prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski

Profesor Tomasz Borecki członkiem Komisji ds. Etyki w nauce PAN

Dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW rzecznikiem dyscyplinarnym MEiN

Andrzej Szmalc Pełnomocnikiem Rektora ds. Współpracy z Gospodarką

Jarosław Olszewski na czele KRD

Prof. Magdalena Król laureatką Nagrody Kryształowej Brukselki

Najlepsze trofeum to przyjemność z gry

Dietoprofilaktyka szansą w walce z chorobami cywilizacyjnymi