VIII Narodowy Kongres Żywieniowy

28. Festiwal Nauki

Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego

Dzień Nauki w SGGW

Międzynarodowa Konferencja Hipiatryczna