Pierwsze spotkanie Akademickiego Klubu Książki

Warsztaty: Enhancing Student Engagement Workshops

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Weterynarii 

Konferencja Naukowa pt. Sprawy dyscyplinarne nauczycieli akademickich – problemy i wyzwania prawno-ekonomiczne