XXIX Konferencja Dyskusyjna z cyklu Fakty i Fikcje w Żywieniu Człowieka

Bieg SGGW!

Uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych, wręczenie odznaczeń

Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów „Żywność, Żywienie, Rynek. Innowacje w nauce i praktyce”

ELLS Scientific Student Conference 2021 w SGGW

Międzynarodowa Konferencja „Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe w lasach – współczesne wyzwania”

XLV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – etap okręgowy

XLV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – etap centralny