Międzynarodowe sympozjum na temat ozdobnych roślin cebulowych i bylin

XVIII Konferencja z cyklu Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie

Krokusowe XIV Sympozjum Naukowe “Probiotyki i Prebiotyki w żywności”

Gorączka Q i towarzyszące problemy Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego. Sesja naukowa

Run Ursynów

Wielokulturowo o(d)czarowani. Socjologiczne (i nie tylko) dyskusje o zróżnicowaniu kulturowym.

Konferencja „Zmiana społeczna oczami młodych”

2nd International Congress on Blue & Grey Collar Workers, An Alternative Neo-Human Relations Perspective

Dzień Otwarty na Wydziale Technologii Żywności

VIII Sympozjum Inżynierów Żywności