Naukowiec SGGW współautorem artykułu opublikowanego w „Journal of Hazardous Materials”

Roślinny Facebook! Zespół profesora Stanisława Karpińskiego opisał i wyjaśnił nowy mechanizm komunikowania się roślin.

Badania nad wpływem człowieka na miejskie ekosystemy leśne

Artykuł z udziałem naukowców SGGW w „Renewable and Sustainable Energy Reviews”

Prof. dr hab. Hazem M. Kalaji w trójce najlepszych naukowców w Polsce

Profesor Piotr Latocha prowadzi badania nad opracowaniem innowacyjnej technologii sortowania owoców minikiwi.

Nowe rozwiązanie technologiczne w produkcji piwa typu kwaśnego

Grant NCN w konkursie Preludium BIS 3 dla dr hab. Doroty Zielińskiej

Naukowcy z Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW pomagają w restytucji żubra

Woda w odtworzonych bagnach warta nawet 60 mln euro rocznie