Dostępne zwiedzanie zmodernizowanych Czytelń Biblioteki Narodowej

„Dostęp do Skarbów Biblioteki Narodowej”

„Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Otwarte seminarium w Bibliotece Narodowej 28 marca 2023 r.

Nauczyciele akademiccy SGGW wobec studentów z niepełnosprawnościami

Sytuacje trudne – jak reagować? 

Indywidualna pomoc psychologiczna on-line

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Zachowania trudne a niepełnosprawność. Jak reagować ?

Niepełnosprawność czy niepełna sprawność – debata