NCBR ZAPRASZA NA CYKL OTWARTYCH SZKOLEŃ ONLINE

PROJEKTY APLIKACYJNE – OGŁOSZENIE KONKURSU NR 1/4.1.4/2020

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DNIACH OTWARTYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2020 ON-LINE

WSPARCIE I PROMOCJA BADAŃ NAUKOWYCH – RUSZA INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0

WEBINAR

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH OGŁASZA NABÓR PARTNERÓW

GOSPOSTRATEG IV – OGŁOSZENIE KONKURSU

SZYBKA ŚCIEŻKA – OGŁOSZENIE KONKURSU NR 6/1.1.1/2020

KONKURS NR POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20 NA „CENTRUM WIEDZY O DOSTĘPNOŚCI”

NARODOWE CENTRUM NAUKI – MINIATURA 4