KONKURS NR POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20 NA „CENTRUM WIEDZY O DOSTĘPNOŚCI”

NARODOWE CENTRUM NAUKI – MINIATURA 4

STARTER – TWÓJ PROGRAM W NCBR

NCBR: 100 MLN ZŁ NA ROZWÓJ ROLNICTWA 4.0

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

OSTATNIA SZANSA NA ZGŁOSZENIA PROJEKTÓW B+R W SZYBKIEJ ŚCIEŻCE DLA DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW. 22 SIERPNIA RUSZA RUNDA DLA MŚP

SZKOLENIE

BIURO NAUKI I PROJEKTÓW KRAJOWYCH, SEKCJA PROJEKTÓW KRAJOWYCH INFORMUJE, ŻE NCN OGŁASZA KONKURSY OPUS 20, SONATA 16 I PRELUDIUM BIS 2

SZKOLENIE OD PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE DO ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH RPO WM 2014-2020