Doktoranci SGGW – Monika Sijko

Doktoranci SGGW – Radosław Bogusz

Doktoranci SGGW – Michalina Bartak

Doktoranci SGGW – Daria Maciejewska

Seminarium “Metodologia nauk empirycznych (prac badawczo-rozwojowych B+R)” oraz “Niepewność pomiaru i metody jej obliczania”

Doktoranci SGGW – Alicja Napiórkowska

Doktoranci SGGW

ELLS Bioeconomy for PhD education and research

Życzenia Wielkanocne

Druga Strona – dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW Dyrektor Szkoły Doktorskiej SGGW