Cykl seminariów prowadzonych przez profesora Sulhattina Yaşara z Karamanoğlu Mehmetbey University

Wyniki konkursu PRELUDIUM 2

VI Konferencja Doktorantów „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”

Przestrzeń do pracy własnej w bibliotece SGGW

Nominacja do stypendium w kategorii Fulbright Junior Research Award 2024-25

10 listopada 2023 r.

Szkolenie z zakresu ochrony patentowej w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0

Komunikat Rektorskiej Komisji Mieszkaniowej

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 w Szkole Doktorskiej SGGW

Informacja o posiedzeniu Rektorskiej Komisji Mieszkaniowej przydzielającej miejsca na rok akademicki 2023/2024