The Role of Data in Shaping Doctoral Education – EUA-CDE (UPC Barcelona)

Wnioski o przydział miejsca w Domu Akademickim na rok akademicki 2024/25

Nowy koordynator ds. równego traktowania

Posiedzenie Rady Młodych Naukowców

Przyjęcia interesantów w dniach 25-28 czerwca 2024 r.

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów w ramach Projektu „Actions towards internationalization of the Doctoral School of the Warsaw University of Life Sciences – SGGW”

Warsztaty z różnic kulturowych 10 czerwca 2024 r.

Tydzień Szkoły Doktorskiej SGGW – SGGW Doctoral School Week 13-19 maja 2024 r.

Szkolenia z „PRELUDIUM 23” 22 i 24 kwietnia 2024 r.

Seminaria z prof. Manuelem A. Pombalem 15-17 kwietnia 2024