Jak uzyskać legalizację

Zarządzenie nr 18 Rektora SGGW w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie “Zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności SGGW w Warszawie”

Liderzy w zarządzaniu uczelnią

Dni Otwarte SGGW

Seminarium wykładowcy z University of Pisa – Pani dr Gai Bertarelli

Nagroda Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych

Akcja charytatywna na rzez Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci

Konferencja “Model funkcjonowania Szkół Doktorskich”

Uroczyste spotkanie dla doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej SGGW

Apostille i legalizacja