Aleksandra Pytel zdobyła 1. miejsce w konkursie “Kadry Przyszłości – 5 lat doktoratów wdrożeniowych”

Wybory na przedstawiciela doktorantów w Senacie SGGW

Konferencja naukowa “Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023

Polish – Ukrainian Summer Camp for Young Scientists

Doktoranci SGGW – Marta Romańska

Doktoranci SGGW – Radosław Łaźny

II Ogólnopolskie Posiedzenie Zarządu KRD

Doktoranci SGGW – Zofia Utri

Doktoranci SGGW – Aleksandra Jakimiuk