Centrum Medycyny Translacyjnej

Centrum Medycyny Translacyjnej

Centrum Medycyny Translacyjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego łączy w sobie trzy ważne ośrodki badawcze, których celem jest prowadzenie nowatorskich analiz z pogranicza medycyny weterynaryjnej i medycyny – Weterynaryjne Centrum Badawcze, Centrum Badań Biomedycznych, Centrum Medycyny Regeneracyjnej. Dyrektorem nowej jednostki – Centrum Medycyny Translacyjnej – jest prof. dr hab. Zdzisław Gajewski, pomysłodawca i kierownik wszystkich projektów: Weterynaryjnego Centrum Badawczego SGGW, Centrum Badań Biomedycznych SGGW oraz Centrum Medycyny Regeneracyjnej SGGW.

Więcej o Centrum

Aktualności

Weterynaryjne Centrum Badawcze

Tomograf komputerowy

Centrum Badań Biomedycznych

Centrum Badań Biomedycznych

Centrum Medycyny Regeneracyjnej

Centrum Medycyny Regeneracyjnej