„Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”