Dni SGGW – uroczystość wręczenia odznaczeń, medali i dyplomów