Doktor Artur Wiktor został członkiem Akademii Młodych Uczonych PAN

Artur Wiktor