Dr hab. inż. Małgorzata Nowacka członkinią Akademii Młodych Uczonych PAN