Dr hab. Katarzyna Zabielska-Koczywąs Ambasadorką programu „Dziewczyny do nauki”