Dr Krzysztof Gajowniczek stypendystą Ministra Edukacji i Nauki