Dr Wojciech Mincewicz otrzymał stypendium Ministra Nauki dla wybitnych młodych naukowców