Dyskryminacja i jej przeciwdziałanie-spotkanie informacyjno szkoleniowe dla osób pracujących w SGGW