Eksperci z zakresu medycyny nuklearnej odwiedzili Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW