Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne (IPS) 2025 - 1 marca - 31 lipca 2025 roku w Berlinie

Niemiecki Bundestag wraz z berlińskim Wolnym Uniwersytetem, Uniwersytetem im. Humboldtów w Berlinie oraz Politechniką Berlińską zaprasza do udziału w trwającym pięć miesięcy Międzynarodowym Stypendium Parlamentarnym (IPS) 2025 w terminie od 1 marca do 31 lipca 2025 roku w Berlinie.

Celem stażu jest: przekazywanie wartości demokratycznych i tolerancji , pogłębianie zrozumienia w środowisku międzykulturowym oraz promowanie pokojowego współistnienia w świecie oraz przyczynianie się do wzmocnienia dwustronnych stosunków Niemiec z krajami uczestniczącymi w programie.

 

Warunki uczestnictwa:
•     obywatelstwo polskie (dopuszczalne podwójne obywatelstwo)
•     ukończone studia wyższe (studia licencjackie, magisterskie lub podyplomowe)
•     bardzo dobra znajomość języka niemieckiego (przynajmniej na poziome B 2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego)
•     zainteresowanie tematyką polityczną i społeczną oraz znajomość historii Niemiec 
•     wiek poniżej 30 lat w chwili rozpoczęcia stypendium

 

Zgłoszenia należy przesłać do 31 lipca 2024 roku pod adresem: ips@wars.diplo.de  lub info@warschau.diplo.de

Więcej informacji na stronie Bundestagu: www.bundestag.de/ips

www.bundestag.de/europa_internationales/ips/polen-245046