wizytówka

Anna Ciecierska

dr

adiunkt

    Katedra Żywienia Człowieka

Główne obszary działalności naukowej:

Bioocena w badaniach żywieniowych, Analiza żywności,  Podstawy żywienia człowieka, Planowanie żywienia dla różnych grup ludności

Zainteresowania naukowe: 

Genomika żywieniowa; wykorzystanie nutrigenomiki w żywieniu człowieka; wpływ bioaktywnych składników diety na ekspresję genów oraz na stan zdrowia; analiza transkryptomu; analiza białek; wpływ sposobu żywienia i stanu odżywienia na stres oksydacyjny; substancje bioaktywne w żywności i ich wpływ na zdrowie.

Publikacje

Projekty

Informacje wkrótce

Promotorstwo