wizytówka

Dominika Skolmowska

dr

adiunkt

    Katedra Dietetyki

Główne obszary działalności naukowej:

Poradnictwo dietetyczne, Dietetyka wybranych schorzeń, Dietetyka pediatryczna, Podstawy dietetyki, Media w upowszechnianiu wiedzy żywieniowej

Zainteresowania naukowe:

Dietoprofilaktyka i dietoterapia niedokrwistości, żywienie w nieswoistych stanach zapalnych jelit, ocena nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży

 

Publikacje