wizytówka

Julita Szlachciuk

dr

adiunkt

    Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Ochrona własności intelektualnej, Prawo żywnościowe, Ochrona konsumentów na rynku usług

Zainteresowania naukowe:

Główne zainteresowania badawcze to ochrona konsumentów, zachowania konsumentów na rynku żywności oraz ochrona i zarządzanie własnością intelektualną

Publikacje

Projekty

Promotorstwo