wizytówka

Monika Marcinkowska-Lesiak

dr inż.

adiunkt

    Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Główne obszary działalności dydaktycznej: 

  • Systemy pakowania żywności, Ogólna technologia żywności; Wyposażenie techniczne i technologiczne w gastronomii i hotelarstwie, Wyposażenie zakładów żywienia; Enzymy w Projektowaniu i Produkcji Żywności 

 

Zainteresowania naukowe:

  • Pakowanie oraz przechowywanie żywności; wpływ procesów technologicznych na jakość żywności; Aktualne trendy w technologii żywności; jakość mięsa i wyrobów mięsnych

Publikacje

 

Projekty

 

Promotorstwo