Vehicle Inspection Station

Stacja Kontroli Pojazdów SGGW