Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 w Szkole Doktorskiej SGGW