Instytut Inżynierii Mechanicznej SGGW rozpoczął prace nad wysokowydajną pompą ciepła

Instytut Inżynierii Mechanicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zainaugurował projekt pt. „Wysokowydajna podkrytyczna sprężarkowa pompa ciepła o zredukowanej ilości ekologicznego czynnika chłodniczego”.
 
Projekt realizowany w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Prace potrwają 36 miesięcy. Kierownikiem projektu został dr hab. inż. Paweł Obstawski, Kierownik Katedry Podstaw Inżynierii i Energetyki IIM SGGW.

Celem projektu jest opracowanie konstrukcji wysokowydajnej rewersyjnej podkrytycznej sprężarkowej pompy ciepła o typoszeregu 10-100 kW pracującej w układzie powietrze woda oraz solanka (woda) – woda zasilanej naturalnym czynnikiem chłodniczym należącym do grupy A3 o współczynniku GWP<30 i współczynniku ODP=0. Cechą znamienną urządzenia będzie zredukowana masa czynnika chłodniczego w układzie termodynamicznym. Docelowo zakłada się, że  w przypadku pompy ciepła o mocy 10kW-20kW, masa czynnika chłodniczego będzie ≤ 100g/kW, natomiast w przypadku urządzeń o mocy 20kW-100kW masa czynnika chłodniczego w układzie wyniesie ≤ 150g/kW.

 

Urządzenie będzie miało modułową konstrukcję. W zależności od zapotrzebowania użytkownika pompa ciepła będzie współpracować z trzema niezależnymi modułami: modułem ciepłej wody użytkowej (MCWU), wieżą hydrauliczną (WH) oraz modułem odzysku ciepła (MOC) z wentylacji mechanicznej. Taka konstrukcja umożliwia adaptację urządzenia do różnych warunków pracy m.in. możliwa będzie współpraca pompy ciepła z elementami infrastruktury budynku np. z systemem wentylacji mechanicznej, odzysk ciepła systemowego pochodzącego z innych zainstalowanych urządzeń chłodniczych, serwerowni, procesów technologicznych, co czynni je uniwersalnym.

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum, którego liderem jest przedsiębiorstwo ReBaNo, odpowiedzialne za realizację zadań związanych z wytworzeniem jednostek pilotażowych. Dzięki szerokiemu zakresowi mocy nominalnych urządzenie dedykowane będzie zarówno dla odbiorców indywidualnych, przedsiębiorstw, jak i budynków użyteczności publicznej.