International Week dla kadry akademickiej - zaproszenie do Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca

Wydział Ekonomii i Administracji Biznesowej Uniwersytetu Babes-Bolyai w Klużu-Napoce ogłasza siódmą edycję Międzynarodowego Tygodnia. Po raz pierwszy będzie to wydarzenie hybrydowe łączące osobiste doświadczenie z zaletami wirtualnego nauczania. Wydarzenie odbędzie się w dniach 9-13 maja 2022.r.

 

Tematem przewodnim wydarzenia jest “Edukacja Biznesowa bez Granic”. Zagraniczni wykładowcy są proszeni o przeprowadzenie wykładu trwającego co najmniej 6 godzin w jednym z następujących obszarów:

 

– Accounting
– Management
– Marketing
– Finance
– Computer Science
– Tourism
 
 Od wykładowców oczekuje się przeprowadzenia minimum 8 godzin kontaktowych nauczania podczas Tygodnia Międzynarodowego (1 godzina kontaktowa = 45 minut). Językiem wykładowym jest język angielski. Wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w przedsięwzięciu powinny aplikować do 15 marca za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na:
 

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania wyjazdu w ramach programu Erasmus+ (tylko do mobilności fizycznej – nie wirtualnej). Stawka dzienna na wyjazd pięciodniowy wynosi 140 EUR (140 EUR x 5). Dofinansowanie podróży – 275 EUR. Grant na powyższy wyjazd mogą otrzymać dwie osoby.

Kontakt w sprawie uzyskania dofinansowania wyjazdu – joanna_zach@sggw.edu.pl