JM Rektor SGGW wybrany zastępcą przewodniczącej KRASP