Jubileusze 100-lecie Arboretum SGGW w Rogowie i 50-lecie Ogrodu Botanicznego w Łodzi

fotografia Arboretum Rogów