Każdy jest ważny dla SGGW. Jesteśmy różni, ale równi.