Komunikat ICA w sprawie zmian klimatu i rozwoju zrównoważonej biogospodarki