Komunikat Rektora dotyczący organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie