Komunikat Rektorskiej Komisji Mieszkaniowej

Sekretarz RKM uprzejmie informuje, że zgodnie z zapisami Regulaminu, doktoranci powinni w terminie 14 dni zgłosić się do Kierownika odpowiedniego Domu Akademickiego
lub Domu Studenckiego w celu zakwaterowania lub uzgodnienia terminu zakwaterowania. W przeciwnym razie następuje utrata przydziału.

 

W zakresie zakwaterowania w D.A. Ikar i D.A. Krokus należy kontaktować się z Panem Leszkiem Gacą, tel. 22 593-37-33; leszek_gaca@sggw.edu.pl,
natomiast w zakresie zakwaterowania z D.S. Eden z Panią Moniką Wiśniewską, tel. 22 593-30-20; monika_wisniewska@sggw.edu.pl lub zds2@sggw.edu.pl

PRZYDZIAŁY D.A. IKAR   
MieszkaniecpokójnazwaUwagi
C. M.5pokój A 
J. A.11pokój Apo zwolnieniu pokoju
K. A.216pokój Apo zwolnieniu pokoju
L. Y.10Segmentpo zwolnieniu segmentu
O. K.710pokój Bpo zwolnieniu pokoju
P. M.710pokój Apo zwolnieniu pokoju
PRZYDZIAŁY D.S. EDEN   
A. V.15\2pokój jednoosobowy 
C. P. J.106\2pokój jednoosobowypo zwolnieniu pokoju
K. R.105\31 miejscepo zwolnieniu pokoju
L. M.120\2pokój jednoosobowy 
S. M.110/31 miejsce 
I. M. A.16\2pokój jednoosobowy 
R. P.6\3pokój jednoosobowy 
S. N. A.104\31 miejsce 
K. E. S.105\31 miejscepo zwolnieniu pokoju
M. S.101\2pokój jednoosobowypo zwolnieniu pokoju
S.114\3pokój jednoosobowypo zwolnieniu pokoju
Z. T.6\2pokój jednoosobowy 
PRZYDZIAŁY D.A. KROKUS   
P. J.23segment