Konferencja CASEE

Biuro Współpracy Międzynarodowej serdecznie zaprasza pracowników i doktorantów na konferencję międzynarodową “Sustainable agriculture in the context of climate change and digitalization” organizowaną w ramach sieci CASEE przez State Agrarian University of Moldova (Kiszyniów) w dniach 22 -24 czerwca 2022r.


Doktoranci mogą wziąć czynny udział w konferencji poprzez wygłoszenie prezentacji ustnej lub zaprezentowanie plakatu na jeden z odgórnie wyznaczonych tematów. Konferencja jest doskonałą okazją do przedyskutowania wyników badań wśród społeczności międzynarodowej.


TEMATY KONFERENCJI:

  • Sustainable agriculture and forestry
  • Current issues of agricultural economy, rural development and landscape planning
  • Global trends and challenges in animal husbandry and veterinary medicine
  • Climate-smart agriculture and food security
  • Digital agriculture and engineering
  • Environment in the context of climate change

Abstrakty należy składać do 10 stycznia 2022r.