Kongres wodny „Prognozowanie powodzi, zmiany klimatu, ochrona wód”

Kongres wodny w SGGW