KONKURS NR POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20 NA „CENTRUM WIEDZY O DOSTĘPNOŚCI”