Laureat programu im. Stanisława Ulama NAWA będzie prowadził badania w SGGW