List do rektorów

Wiceminister Anna Budzanowska wystosowała list do rektorów uczelni, w którym omawia kwestie związane ze stopniowym znoszeniem ograniczeń w działalności uczelni i podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów wprowadzonych w związku z epidemią.

729x308