Nagroda Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych

dyplom mgr Warszawa 2019-1