• INWESTYCJE

  INWESTYCJE APARATUROWE

   

  Informacje o programie:

  https://www.gov.pl/web/nauka/skladanie-wnioskow-o-przyznanie-dotacji-na-inwestycje-zwiazane-z-dzialalnoscia-naukowa-na-2025-r

  Podstawa prawna:

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową (Dz. U. z 2020 r. poz. 1956).

  Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowych kryteriów przyznania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z działalnością naukową [DO POBRANIA]

  Przed redakcją wniosku zapraszamy do zapoznania się z  “Wnioskiem inwestycyjnym – instrukcja dla wnioskodawców” umieszczonym po zalogowaniu się w systemie OSF_[DO POBRANIA]

  Instrukcja wypełniania wniosku dostępna jest w systemie OSF w zakładce „Baza wiedzy”

  https://osf.opi.org.pl/baza-wiedzy/wskazowki-oraz-instrukcja-wypelniania-wniosku-w-ramach-wnioskowania-o-dofinansowanie-ze-srodkow-ministra-nauki-na-realizacje-inwestycji-zwiazanych-z-dzialalnoscia-naukowa/

  Pytania w sprawach merytorycznych proszę kierować do pracowników Ministerstwa:

  Infrastruktura informatyczna:
  Monika Kopka
  tel. (22) 50-17-160
  monika.kopka@mnisw.gov.pl

  Aparatura (sektor niepubliczny) + budowlane (sektor publiczny):
  Elżbieta Piotrowska
  tel. (22) 52-92-344
  elzbieta.piotrowska@mnisw.gov.pl

  Aparatura – uczelnie z wyłączeniem politechnik (sektor publiczny):
  Iwona Rybczyńska
  tel. (22) 50-17-860
  iwona.rybczynska@mnisw.gov.pl

  Patrycja Gutowska
  tel. (22) 52-92-425
  patrycja.gutowska@mnisw.gov.pl

  Procedura składania wniosków o finansowanie inwestycji związanych z działalnością naukową na rok 2025

  termin składania wniosków do BON: 22 lipiec 2024 r.

  termin składania wniosków do MNiSW: 31 lipiec 2024 r. godzina 23:59

  1. Wniosek o finansowanie inwestycji należy wypełnić w systemie OSF OBSŁUGA STRUMIENI FINANSOWANIA. Właściwy wniosek jest dostępny pod nazwą:

  Wniosek w sprawie przyznania środków finansowych na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową (tryb normalny – konkurs 6).

  1. Nowy wniosek.
  2. Sposób wypełnienia:

  Sekcja Wnioskodawca

  • Dane podmiotu wnioskującego proszę wybrać z bazy POL-on
  • Kierownik podmiotu:

  Stopień lub tytuł naukowy: prof. dr hab.

  Imię i nazwisko: Michał Zasada

  Stanowisko / Funkcja: Rektor

  Telefon: 22 59 310 10

  E-mail: rektor@sggw.edu.pl

  Sekcja Osoby przygotowujące wniosek prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko lub inny wskazany Rektor zgodnie z dostępnością.
  UWAGA! Od 26.07 do 31.07.2024 r. osobą upoważnioną do podpisania ww. wniosku jest prof. dr hab. Michał Zasada – Rektor SGGW.

  • Osoba upoważniona do podpisania wniosku

  Tytuł: prof. dr hab. inż.

  Imię i nazwisko: Tomasz Okruszko

  Stanowisko / Funkcja: Prorektor ds. Nauki

  E-mail: prorektor_nauka@sggw.edu.pl

  Numer telefonu służbowego: 22 59 310 13

  • dołączyć Upoważnienie do podpisania wniosku przez Prorektora ds. Nauki (pełnomocnictwo nr 210/2023 z dnia 24 października 2023 r. ważne w treści do 31/08/2024 podpisane przez JM Rektora certyfikatem ważnym do 29/08/2024 godz. 8:59, udostępniane przez Biuro Obsługi Nauki – BON e-mail: renata_wiejek@sggw.edu.pl)

  W przypadku rozbudowy, informacja o posiadaniu aparatury naukowo-badawczej lub infrastruktury informatycznej, której dotyczy rozbudowa konieczne jest załączenie Oświadczenia o wartości rozbudowywanej aparatury lub infrastruktury informatycznej (Oświadczenie o wartości rozbudowywanej aparatury DO POBRANIA)

   

  Sekcja Dane finansowe

  • Część finansową wniosku należy uzgodnić z pracownikiem Kwestury odpowiedzialnym za weryfikację formalno-rachunkową (prosimy o kontakt e-mailowy z p. Moniką Grzegorczyk, e-mail: monika_grzegorczyk@sggw.edu.pl )

  Sekcja Elektroniczna wysyłka – jako sposób wysyłki wniosku do Ministerstwa należy wybrać ePUAP.

  1. Wniosek procedowany jest w systemie EZD.
  1. Po założeniu koszulki w EZD konieczna jest akceptacja wszystkich n/w dokumentów przez Wnioskodawcę oraz kolejno: Kierownika Katedry (jeśli jest wymagana) oraz Dyrektora Instytutu.

  Uwaga! Po każdej wprowadzonej zmianie finansowej (we wniosku) jest wymagana akceptacja Przełożonych.

  Kompletna dokumentacja projektu zawiera:

  • WNIOSEK (plik nazwany „Aktualny stan wniosku” dostępny w zakładce Plik (PDF) pobrany z systemu OSF; z sekcji Elektroniczna wysyłka);
  • FORMULARZ DOTYCZĄCY KWALIFIKOWALNOŚCI VAT(DO POBRANIA).
  • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (DO POBRANIA);
  • WYDRUK-WZORCOWY WNIOSKU (plik nazwany „Do podpisu” dostępny w zakładce Plik (PDF) pobrany z systemu OSF; z sekcji Elektroniczna wysyłka zawierający wniosek z podpisem elektronicznym OSF do podpisu elektronicznego Rektora (Po pobraniu nie należy wprowadzać żadnych zmian w treści wniosku)

  UWAGA! Wygenerowany (z OSF) wniosek, załączony w systemie EZD, jest podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wyłącznie przez wskazanego Rektora.

  1. Następnie należy przekazać koszulkę do BON „BON SKRZYNKA” (w terminie: 22 lipca).
  1. Wnioski zostaną przekazane przez BON do dalszych akceptacji (Kwestura, Rektor)
  1. „WYDRUK-WZORCOWY WNIOSKU” (plik nazwany „Do podpisu”) zostanie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Rektora oraz wysłany przez BON na elektroniczną skrzynkę podawczą ministerstwa (ePUAP). W tej edycji, do podpisu generuje się całość wniosku, nie ma wyodrębnionej części A wniosku.
  1. Po wysłaniu „WYDRUK-WZORCOWY WNIOSKU” (plik nazwany „Do podpisu”) do MNiSW redaktor wniosku otrzyma informację o możliwości wysłania całego wniosku w systemie OSF (używając funkcji „Wyślij do Ministerstwa”). Za tę czynność odpowiedzialny jest Redaktor wniosku.
  1. Wniosek uznaje się za wysłany, jeśli w systemie OSF ma status „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku została poprawnie zakończona, jest obowiązkiem Redaktora wniosku.

  Procedura składania wniosków o finansowanie inwestycji_[DO POBRANIA]

 • SPUB

  SPUB

  Informacje o programie:

  https://www.gov.pl/web/nauka/spub-i-spubi

  Podstawa prawna:

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczególnych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania (Dz. U. z 2019 r. poz. 893).

  Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowych kryteriów przyznania dotacji SPUB_SPUBI [DO POBRANIA]

  Przed redakcją wniosku zapraszamy do zapoznania się z INSTRUKCJĄ DL A WNIOSKODAWCÓW – SPUB  umieszczonym po zalogowaniu się w systemie OSF DO POBRANIA

  Instrukcja wypełniania wniosku dostępna jest w systemie OSF w zakładce „Baza wiedzy”

  https://osf.opi.org.pl/baza-wiedzy/wskazowki-oraz-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie-z-projektu-spub-spubi/

  • Pytania techniczne dotyczące systemu OSF
   Dni robocze: 8:15 – 16:15

  (22) 351-71-01

  • Pytania w sprawach merytorycznych proszę kierować do pracowników Ministerstwa:

  SPUB (sektor niepubliczny), SPUBI (sektory publiczny i niepubliczny)
  Monika Kopka
  tel. (22) 50-17-160
  monika.kopka@mnisw.gov.pl

  SPUB (sektor publiczny)
  Sylwia Piasecka
  tel. (22) 52-92-376
  sylwia.piasecka@mnisw.gov.pl

  Patrycja Gutowska
  tel. (22) 52-92-425
  patrycja.gutowska@mnisw.gov.pl

  Procedura składania wniosków o przyznanie środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego lub na utrzymanie specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUB/ SPUBi) na rok 2025

  termin składania wniosków do BON: 22 sierpień 2024 r.

  termin składania wniosków do MNiSW: 31 sierpień 2024 r. godzina 23:59

  1. Wniosek należy wypełnić w systemie OSF OBSŁUGA STRUMIENI FINANSOWANIA.

  Właściwy wniosek jest dostępny pod nazwą:

  Wniosek o przyznanie środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego lub na utrzymanie specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUB / SPUBi)

  1. Nowy wniosek.
  2. Sposób wypełnienia:

  Sekcja Wnioskodawca

  • Dane podmiotu wnioskującego proszę wybrać z bazy POL-on
  • Kierownik podmiotu:

  Stopień lub tytuł naukowy: prof. dr hab.

  Imię i nazwisko: Michał Zasada

  Stanowisko / Funkcja: Rektor

  Telefon: 22 59 310 10

  E-mail: rektor@sggw.edu.pl

  Sekcja Osoby przygotowujące wniosek prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko lub inny wskazany Rektor zgodnie z dostępnością.
  UWAGA! Od 29.08 do 30.08.2024 r. osobą upoważnioną do podpisania ww. wniosku jest prof. dr hab. Michał Zasada – Rektor SGGW.

  • Osoba upoważniona do podpisania wniosku

  Tytuł: prof. dr hab. inż.

  Imię i nazwisko: Tomasz Okruszko

  Stanowisko / Funkcja: Prorektor ds. Nauki

  E-mail: prorektor_nauka@sggw.edu.pl

  Numer telefonu służbowego: 22 59 310 13

  • dołączyć Upoważnienie do podpisania wniosku przez Prorektora ds. Nauki (pełnomocnictwo nr 210/2023 z dnia 24 października 2023 r. ważne w treści do 31/08/2024 podpisane przez JM Rektora certyfikatem ważnym do 29/08/2024 godz. 8:59, udostępniane przez Biuro Obsługi Nauki – BON e-mail: renata_wiejek@sggw.edu.pl)

  Sekcja Dane finansowe

  • Część finansową wniosku należy uzgodnić z pracownikiem Kwestury odpowiedzialnym za weryfikację formalno-rachunkową (prosimy o kontakt e-mailowy z p. Dorotą Olkowską-Oleksiak, e-mail: dorota_olkowska@sggw.edu.pl )

  Sekcja Elektroniczna wysyłka – jako sposób wysyłki wniosku do Ministerstwa należy wybrać ePUAP.

  1. Wniosek procedowany jest w systemie EZD.
  1. Po założeniu koszulki w EZD konieczna jest akceptacja wszystkich n/w dokumentów przez Wnioskodawcę oraz kolejno: Kierownika Katedry (jeśli jest wymagana) oraz Dyrektora Instytutu.

  Uwaga! Po każdej wprowadzonej zmianie finansowej (we wniosku) jest wymagana akceptacja Przełożonych.

  Kompletna dokumentacja projektu zwiera:

  • WNIOSEK (plik nazwany „Aktualny stan wniosku” dostępny w zakładce Plik (PDF) pobrany z systemu OSF; z sekcji Elektroniczna wysyłka);
  • FORMULARZ DOTYCZĄCY KWALIFIKOWALNOŚCI VAT (DO POBRANIA);
  • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (DO POBRANIA);
  • WYDRUK-WZORCOWY WNIOSKU (plik nazwany „Do podpisu” dostępny w zakładce Plik (PDF) pobrany z systemu OSF; z sekcji Elektroniczna wysyłka zawierający wniosek z podpisem elektronicznym OSF do podpisu elektronicznego Rektora (Po pobraniu nie należy wprowadzać żadnych zmian w treści wniosku)

  UWAGA! Wygenerowany (z OSF) wniosek, załączony w systemie EZD, jest podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wyłącznie przez wskazanego Rektora.

  1. Następnie należy przekazać koszulkę do BON „BON SKRZYNKA” (w terminie: 22 sierpnia)
  1. Wnioski zostaną przekazane przez BON do dalszych akceptacji (Kwestura, Rektor)
  1. „WYDRUK-WZORCOWY WNIOSKU” (plik nazwany „Do podpisu”) zostanie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Rektora oraz wysłany przez BON na elektroniczną skrzynkę podawczą ministerstwa (ePUAP).
  1. Po wysłaniu „WYDRUK-WZORCOWY WNIOSKU” (plik nazwany „Do podpisu”) do MNiSW redaktor wniosku otrzyma informację o możliwości wysłania całego wniosku w systemie OSF (używając funkcji „Wyślij do Ministerstwa”). Za tę czynność odpowiedzialny jest Redaktor wniosku.
  1. Wniosek uznaje się za wysłany, jeśli w systemie OSF ma status „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku została poprawnie zakończona, jest obowiązkiem Redaktora wniosku.

  Procedura składania wniosków SPUB [DO POBRANIA]