HR Excellence in Research

Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi dla Naukowców i Plan działania w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w oparciu o Europejską Kartę Naukowca i Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych

Działanie wykonane przed rokiem 2017 na etapie aplikowania o logo HR Excellence in Research

Realizacja działań w ramach Strategii w latach 2017-2021